Robusthed – Og den mentale robusthed

  • Arbejdsgiverne vil have de robuste, men hvad så med de sensitive?
  • Sensitive kan også være robuste, det afhænger af hvilket miljø de er opvokset i og om der har været en accept af at de er sensitive.
  • Robusthed er meget konfust og kan betyde rigtig mange forskellige ting. Det kan være der menes at du skal være mentalt robust, være omstillingsparat og en accept af dine kollegaers forskellighed.
  • Robusthed er meget oppe i tiden, som en strategi imod stress. Ofte lægges der op til en individorienteret tilgang. Bægeret skal være større, måske fordi man ikke er villig til at reducere det der giver stress.
  • For det første handler robusthed om, at man skal kende sine grænser, så man ikke bliver ved med at udsætte sig selv for situationer, man ikke kan tåle. For det andet er robusthed, at man kan sige fra over for noget, som er åbenlyst urimeligt.                  
  • Som leder kan du hjælpe dine medarbejdere med at skabe mening i galskaben ved at forklare rationalerne bag beslutningerne samt værdien i det bidrag, de yder.
  • Hvis du er i tvivl i forhold til at søge et job, hvor de efterlyser en robustmedarbejder, kan du med fordel kontakte arbejdsgiver og spørge dem, hvad der menes med robust og i forhold til hvad.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *