Erhvervscoaching

Erhvervscoaching – Hvad, hvorfor og hvordan?

Erhvervscoaching retter sig mod virksomheder og deres medarbejdere. Formålet og behovet for erhvervscoaching, kan variere fra virksomhed eller dens medarbejdere. Det kan eksempelvis være at forbedre eller ændre virksomhedskulturen, motivation af medarbejdere, udvikling af ledere, mindske stress og fravær hos ansatte.

Hvad er er erhvervscoaching?

Erhvervscoaching er et effektivt værktøj, der støtter ledere og medarbejdere til bedre at kunne navigere i en travl, kompleks og stresset hverdag. Coaching af medarbejdere og ledere skal ikke ses som “rigtigt eller forkert” undervisning, men mere som kompetenceafklaring. Hvor både medarbejderne og lederne bliver mere bevidste om egne ressourcer og potentialer og derigennem styrker deres forståelse af kollegaer og egne kompetencer.

Erhvervscoaching ønsker at skabe forbedringer, ændringer og sikre at medarbejdere og ledere når opstillede mål og resultater. Samtidig skabes der større arbejdsglæde, bedre selvværd og selvtillid  hos det deltagende personale.

Hvorfor er erhvervscoaching relevant?

Fordi at erhvervscoaching kan afhjælpe virksomheders problemstillinger inden for motivation, kompetenceafklaring, kompetenceudvikling, personlig udvikling, arbejdsmiljø og stress.


Her er en række eksempler på, hvorfor erhvervscoaching er aktuelt.

 • Mindre stress blandt ansatte
 • Mindre fravær blandt ansatte
 • Tegn på stress
 • Højere motivation, der skaber flere resultater
 • Medarbejdere vil have større overskud og tilfredshed
 • Bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Mindre rekrutteringsudgifter
 • Bedre kundeservice
 • Koncentrationsbesvær
 • Frustration i relationen til medarbejdere
 • Udfordringer i jobbet
 • Samarbejdsproblemer med kollega

Hvordan arbejder jeg med erhvervscoaching?

Jeg coacher jeres medarbejdere og ledere både individuelt og gennem fælles undervisning. Her har vi fokus på at hæve medarbejdernes motivation og engagement, samt at sikre en klar forståelse af egne kompetencer og hvordan kompetencerne bringer værdi til virksomheden.

Tilbyder desuden kurset  “Den coachende samtale” – der giver en udvidelse af samtaleteknikker og menneskelige egenskaber, i kommunikationen med dine ansatte. Kurset er særlig egnet til mellemledere og ledere.